Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Obrady zespołu roboczego

2013-04-23

Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu miejscem spotkania Rady Programowej Międzygminnego Programu Rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy "Wspólna Rzeka".

W dniu 23 kwietnia 2013 r o godz. 14.00 na Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się spotkanie Rady Programowej Międzygminnego Programu Rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy Wspólna Rzeka.

 

Na zaproszenie Prodziekana WNoZ i Przewodniczącej Prezydium przybyło 25 osób reprezentujących 13 podmiotów uczestniczących w Programie. Spotkanie było poświęcone m.in. weryfikacji składu osobowego Rady Programowej i ocenie możliwości dalszego funkcjonowania Programu. Wszyscy uczestnicy zgodnie podtrzymali wolę dalszych działań w Programie i wytyczono kierunki działań na najbliższy rok. W związku z upływającą kadencją Prezydium na zakończenie zebrania dokonano wyborów nowego Prezydium Rady Programowej. Od dnia 23 kwietnia Prezydium to stanowią:

 

dr Damian Absalon – Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

 

mgr inż. Janusz Piątek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dziedzictwa

                        Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto

 

mgr inż. Andrzej Adamczak – Urząd Miasta w Będzinie

 

mgr Anna Pala – Starostwo Powiatowe w Będzinie

 

Ustalono zebranie Prezydium na drugą połowę maja 2013 r.

 

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl