Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Wspólna Rzeka - na Międzygminnej Sesji Naukowej pod hasłem: Przemszę zaadoptujesz – rzekę uratujesz

2009-03-22

Koło Ekologiczne z Gimnazjum nr 3 w Będzinie oraz Klub 4H z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej zorganizowali akcję z okazji Światowego Dnia Wody (przypadającego 22 marca).

22 marca 2009r


       Najpierw wszyscy spotkali się na happeningu nad Czarną Przemszą przy zamku. Potem, jako kolorowy pochód, uczniowie przeszli do Urzędu Miejskiego w Będzinie. Tam rozpoczęła się Międzygminna Sesja Naukowa pod hasłem „Przemszę zaadoptujesz – rzekę uratujesz”. Patronat na akcją objął  prezydent Będzina i prezes Fundacji Ekologicznej „Silesia” z Katowic. Projekt Klubu 4H o tej samej nazwie powstał przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto”, koordynatorem projektu „Wspólna Rzeka”. Projekt ten „Wspólna rzeka” zakłada działania na rzecz rewitalizacji Czarnej Przemszy, odtworzenia funkcji ekologicznych doliny, zagospodarowania terenów nadrzecznych oraz pielęgnowania krajobrazu kulturowego regionu. Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele urzędów miejskich: Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Zawiercia, przedstawiciele fundacji ekologicznych „Silesia” i „Zielona Liga” oraz Radio Katowice.

     Sesji towarzyszyła wystawa konkursowych „Przemsza w obiektywie”. Klub 4H zaprezentował swój projekt ekologiczny, polegający na prowadzeniu badań fizyko-chemicznych wody z rzeki oraz propagowaniu wiedzy nt. programu „Wspólna rzeka”. Założenia projektu zaprezentował Janusz Piątek- prezes Stowarzyszenia „Moje Miasto” w Będzinie. Uczniowie przedstawili wykonaną przez siebie mapę, na której umieścili wyniki badań. Analizę tych wyników przeprowadziły uczennice z Gimnazjum nr 3 w Będzinie. Rozstrzygnięto również ogłoszone wcześniej konkursy międzyszkolne w kategoriach: literackiej  (wiersz), plastycznej  (plakat) i krajoznawczej  (album). Na zakończenie sesji w programie wokalnym wystąpiły uczennice z Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej i z Gimnazjum nr 3 w Będzinie.

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl