Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Obrady zespołu roboczego

2009-04-10

Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu miejscem obrad pierwszego spotkania zespołu roboczego

Na spotkaniu  omółwiono cele oraz poszczególne etapy rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy  w aspekcie przyrodniczym oraz społecznym. Przygotowany przez UM Mysłowice (Jolanta Zarzycka- Hajdukiewicz oraz Wojciech Stalmach)  szczegółowy program zostanie przedstawiony  biologom a następnie  całej radzie programowej na spotkaniu w Ogrodzieńcu.

 

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl