Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Wspólna rzeka - konferencja (spotkanie inicjatywne)

2007-10-26

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego "MOJE MIASTO" 24 października, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie odbyło się spotkanie poświęcone rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy, pod roboczym tytułem "Wspólna rzeka".

 Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego "MOJE MIASTO" 24 października, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie odbyło się spotkanie poświęcone rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy, pod roboczym tytułem "Wspólna rzeka".

 

Patronatem objął je Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prof. Jacek Jania oraz Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Marek Broda.

 

 

Podczas spotkania przedstawiono stan obecny Czarnej Przemszy i terenów przyległych oraz możliwości pozytywnych zmian jakie można przeprowadzić, aby przestała być kłopotliwym  elementem krajobrazu i stała sie jego ozdobą.

 

Z zaproszenia na konferencję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Moje Miasto skorzystali przedstawiciele władz samorządowych 10 gmin nadprzemszańskich: Zawiercia, Poręby, Siewierza, Mierzęcic, Psar, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Mysłowic i Jaworzna.


Przybyli m.in. prezydent Będzina Radosław Baran, starosta Powiatu Będzińskiego Adam Lazar, burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, wiceprezydent Sosnowca Wilhelm Zych, wójt Psar Marian Kozieł oraz pracownicy merytorycznych wydziałów z pozostałych gmin.

 

 

Udział w konferencji wzięli również: dziekan WnoZ UŚ, prof. Jacek Jania, reprezentująca Urząd Marszałkowski dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Ewa Gębicka-Matusz wraz z pracownikami, przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego oraz zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Artur Wójcik.

 

 

Słowo wprowadzające wygłosił prezes Stowarzyszenia Moje Miasto Janusz Piątek.

 

Uczestnicy wykazali zainteresowanie zaprezentowanym projektem i wyrazili wolę współdziałania przy jego opracowaniu.


Do pobrania :

 

    Sprawzdanie z konferencji

    Prezentacja  

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl