Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Projekt

2007-10-10

Stowarzyszenie Moje Miasto rozpoczęło realizację projektu „Wspólna Rzeka”, poświęconego przygotowaniu całościowej koncepcji rewitalizacji doliny rzeki Czarnej Przemszy.

Stowarzyszenie Moje Miasto rozpoczęło realizację projektu „Wspólna Rzeka”, poświęconego przygotowaniu całościowej koncepcji rewitalizacji doliny rzeki Czarnej Przemszy.

Na inauguracyjną konferencję, podczas której zostaną omówione główne tezy koncepcji „Wspólnej Rzeki” i etapy  realizacji zadania, zaproszeni zostali prezydenci i burmistrzowie wszystkich gmin, przez które przepływa rzeka, administrator rzeki, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i  Wojewódzkiego i przedstawiciele innych stowarzyszeń zajmujących się problematyką rewitalizacji dolin rzecznych.

Podklad foto: Techmex

Patronat nad ambitnym i długofalowym przedsięwzięciem objął Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.


Pomysł spodobał się wszystkim, najwyraźniej potrzeba jego realizacji „wisiała w powietrzu”.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ - prof. dr hab. Jacek Jania napisał:


Z przyjemnością deklaruję zainteresowanie i patronat naukowy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, którym kieruję oraz swój własny w tym udział. Gorąco popieram projekt zorganizowania konferencji- spotkania roboczego Władz Miast leżących nad Czarną Przemszą, środowiska naukowego, administratorów rzeki oraz innych zainteresowanych podmiotów, którą Wasze Stowarzyszenie zamierza zorganizować w październiku 2007 roku. Spotkanie wokół idei „Wspólnej Rzeki” jest cenne i bardzo potrzebne.


Tak żywy odzew świadczy o wadze problemu i zapowiada wysoki poziom konferencji jak również dalszych działań zespołu roboczego, którego zalążek z pewnością w październiku powstanie.

 


 

Ramowy program konferencji

„Koncepcja międzygminnego projektu rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy”

24 października 2007 r.

 

 

Sala Konferencyjna Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Będzin, ul. Krasickiego 25

 

 

    * 10.00 –otwarcie konferencji – JANUSZ PIĄTEK - Prezes Stowarzyszenia Moje Miasto

 

CZEŚĆ I  10.15- 11.45  -  REFERATY WPROWADZAJĄCE

    * 10.15-10.45 – DAMIAN ABSALON (Stowarzyszenie Moje Miasto, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ,) – lider programu: „Idea międzygminnego projektu rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy – zarys koncepcji”

    * 10.45-11.05 – JAROSŁAW KRAJNIEWSKI (Stowarzyszenie Moje Miasto, Muzeum Zagłębia w Będzinie): „Człowiek w dolinie Czarnej Przemszy – między przeszłością a przyszłością”.

    * 11.05-11.20 – JÓZEF NIEWDANA – Prezes Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy”: „Historia i wdrożenia inicjatywy rewitalizacji Doliny Białej Przemszy”

 

11.20-11.40 – PRZERWA KAWOWA

wystawa fotograficzna „Czarna Przemsza”

 

 

11.40-14.00 – CZEŚĆ II KONFERENCJI -  DYSKUSJA MODEROWANA

moderator – URSZULA MYGA-PIĄTEK - (Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego):

    * 10 minutowe wystąpienia uczestników konferencji: Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi, Prezydentów, Burmistrzów i przedstawicieli Gmin reprezentowanych podczas konferencji (Zawiercia, Poręby, Siewierza, Dąbrowy Górniczej Będzina, Sosnowca, Mysłowic, Jaworzna), Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – przedstawienie pomysłów i stopnia zawansowania lokalnych projektów związanych z doliną Czarnej Przemszy, ustosunkowanie się do zgłoszonej regionalnej inicjatywy rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy.

 

CZĘŚĆ III 14.00-15.00 –Dyskusja końcowa

    * Cel - usystematyzowanie przedstawionych przedsięwzięć, zdefiniowanie wspólnych priorytetów, ocena stopnia przygotowania gmin do przystąpienia do inicjatywy i przygotowania projektu, wyłonienie zespołu roboczego do kierowania projektem i wytypowanie lokalnych liderów gminnych dla realizacji projektu, ustalenie harmonogramu działań, ewentualnie podpisanie oświadczenia woli do przystąpienia gmin do wspólnego przedsięwzięcia .

    * 15.00 – Wnioski końcowe. Zakończenie konferencji

 

 

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl