Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Rada programowa - Wspólna rzeka.

2008-04-17

W dniu 23 kwietnia w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk o Ziemi US w Sosnowcu odbędzie się seminarium, poświecone kolejnemu etapowi prac nad Programem rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - „Wspólna rzeka”.

W dniu 23 kwietnia w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk o Ziemi US w Sosnowcu odbyło się seminarium, poświecone kolejnemu etapowi prac nad Programem rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - „Wspólna rzeka”.

Podczas seminarium nastąpiło podpisanie dokumentu Rady Programowej oraz prezentacja gmin uczestniczących w programie. Koordynatorem Programu jest nasze Stowarzyszenie „Moje Miasto”, do jego uczestników należą: 11 gmin przez które przepływa Czarna Przemsza, Uniwersytet Śląski, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Będzinie, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa naszego regionu, w tym Elektrownia Łagisza.


Program konferencji:


III Seminarium

Międzygminny Program Rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy
„WSPÓLNA RZEKA”

23 kwietnia 2008 r. godz. 10.00
Międzywydziałowa Aula
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Sosnowiec, ul. Będzińska 60

10.00 – 10.15 Otwarcie seminarium – Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

10.15 – 10.30 Założenia i cele Programu, podsumowanie dotychczasowego  stanu  przygotowania koncepcji międzygminnego programu rewitalizacji Czarnej Przemszy – mgr inż. Janusz Piątek – Prezes Stowarzyszenia „Moje Miasto”

10.30 –10.45  „Ocena stanu środowiska przyrodniczego zlewni Czarnej Przemszy ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej” – Dr Damian Absalon, WNoZ UŚ

10.45 – 11.00  „Nowe technologie – nowe możliwości – nowe myślenie” – Prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk, WNoZ UŚ


11.00 – 11.30 Oficjalne podpisanie dokumentu Rady Programowej przez osoby  wskazane do reprezentowania w Radzie


11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 – 13.30 Prezentacje gmin (wg potwierdzonego zgłoszenia)
13.30 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.20 Wnioski, zakończenie seminarium.

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl