Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Wspólna rzeka - u progu realizacji

2008-06-01

23 kwietnia, w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium poświęcone kolejnemu, trzeciemu etapowi koncepcji rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy. Najważniejszym punktem programu było podpisanie dokumentu Rady Programowej.

"Wspólna rzeka" u progu realizacji – informacja ze spotkania w dniu 23 kwietnia 2008r

 23 kwietnia, w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium poświęcone kolejnemu, trzeciemu etapowi koncepcji rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy. Najważniejszym punktem programu było podpisanie dokumentu Rady Programowej.

  

Podpisanie go, ukonstytuowało skład podmiotów (11 gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i wydziałów Uniwersytetu Śląskiego i innych instytucji), które od tego momentu będą zabiegać o jak najdokładniejsze oczyszczenie Czarnej Przemszy i najbardziej korzystne dla przyrody i ludzi zagospodarowanie całej doliny.

Wszystkie biorące udział w spotkaniu gminy już wcześniej zostały zobowiązane do przesłania informacji dotyczących obecnej czystości rzeki i wstepnych propozycji zagospodarowania terenów przyległych do rzeki.

Dane dla potrzeb przyszłej rewitalizacji rzeki zanalizował dr  Daniel Absalon, specjalista w dziedzinie hydrologii. Zademostrował również zebranym efekty swojej pracy, świadczące niestety bardzo dobitnie o palącej potrzebie zaangażowania do działania wszystkich zainteresowanych. Mimo, iż prawie wszystkie gminy posiadają oczyszczalnie ścieków, w dolnym biegu rzeki, na poziomie centrum Będzina woda ma klasę IV, a na poziomie Mysłowic widać już prawie całą tablicę Mendelejewa.

Siedem Gmin przygotowało ciekawe prezentacje dotyczące zagospodarowania swoich odcinków rzeki. Były to: Zawiercie, Ogrodzieniec, Siewierz, Psary, Będzin, Mysłowice. Również przedstawiciele Dąbrowy Górniczej i innych miast opowiedzieli o swoich planach.

W podsumowaniu prezentacji zabrali głos przyrodnicy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz dyrektor RZGW, zaznaczając wyrażnie konieczność zachowania  i odtworzenia miejscowej  fauny i flory oraz konieczność pozostawienia jak największych odcinków Czarnej Przemszy w stanie naturalnym. W spotkaniu brało udział blisko sto osób.

 


DOKUMENT RADY PROGRAMOWEJ

 Sosnowiec, 23 kwietnia 2008

 My niżej podpisani deklarujemy przystąpienie do Rady Programowej Międzygminnego Programu Rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy „Wspólna Rzeka”, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Programowej.

 1.Anna Danielewska - Trzepla  - Urząd Miejski w Zawierciu                         

 2.Piotr Mikulski  - Urząd Miasta i Gminy w  Ogrodzieńcu

 3.Halina Czyż - Urząd Miejski w Gmina Łazach                      

 4.Renata Otręba - Urząd Miasta Poręba                                     

 5.Renisława Sułkowska - Urząd Miasta i Gminy Siewierz                      

 6.Krzysztof Dyszy - Urząd Gminy w Mierzęcicach           

 7.Janusz Majczak - Urząd Gminy w  Psarach                                

 8.Zbigniew Kałuża - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

 9.Tomasz Delowski - Urząd Miejski w Będzinie                              

10. Wanda Orlińska - Urząd Miejski w Sosnowcu                      

11. Wojciech Stalmach - Urząd Miasta w Mysłowicach          

12. Jolanta Zarzycka- Hajdukiewicz - Urząd Miasta w Mysłowicach             

13. Sławomir Witek - Starostwo Powiatowe w Będzinie                 

14. Marek Broda  - Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.   

15. Dorota Okoń - Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.      

16. Andrzej Kowalczyk - Wydział Nauk o Ziemi UŚ                           

17. Damian Absalon  - Wydział Nauk o Ziemi UŚ                          

18. Adam Rostański  - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

19. Barbara Tokarska- Guzik   - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

20. Urszula Myga- Piątek   - Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG        

21. Jerzy Parusel - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górn. Śl.       

22. Izabela Jaglarz  - Stowarzyszenie EMEKO                             

23. Janusz Mieduniecki - Stowarzyszenie MOJE MIASTO 

24. Janusz Piątek - Stowarzyszenie MOJE MIASTO

25. Dorota Sąkol  - PKE S.A. Elektrownia Łagisza 

26. Piotr Kusiak - MPWiK sp. z o.o. w Będzinie

27. Włodzimierz Kulesza  - PPHU „EKO-NIKOL” sp. z o.o.                


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl