Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

MISJA PROGRAMU


► Integracja i współpraca różnych środowisk wokół wspólnej idei – „Wspólnej rzeki”
► Czysta rzeka jako element budowania nowej tożsamości Zagłębia

NADRZĘDNE CELE PROJEKTU


► Poprawa jakości wody w rzece i odtworzenie funkcji ekologicznych doliny
► Zagospodarowanie i rozwój terenów nadrzecznych

 


 

Powrót 

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl