Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Zawiercie
 2. Gmina Ogrodzieniec
 3. Gmina Łazy
 4. Gmina Poręba
 5. Gmina Siewierz
 6. Gmina Mierzęcice
 7. Gmina Psary
 8. Gmina D±browa Górnicza
 9. Gmina Będzin
 10. Gmina Sosnowiec
 11. Gmina Mysłowice
 12. Starostwo Powiatowe w Będzinie
 13. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa ¦l±skiego
 14. Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  - Wydział Nauk o Ziemi U¦ w Sosnowcu
  - Wydział Biologii i Ochrony ¦rodowiska U¦ w Katowicach
 15. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego ¦l±ska
 16. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
 17. PKE S.A. Elektrownia Łagisza w Będzinie
 18. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji sp. z o.o. w Będzinie
 19. PPHU „Eko- Nikol” sp. z o.o. W Katowicach
 20. Stowarzyszenie „Emeko” z siedzib± w Bobrownikach
 21. Stowarzyszenie Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Moje Miasto z siedzib± w Będzinie
 22. Fundacja „W DRODZE” z siedzib± w Katowicach.
 23. Muzeum Miasta Mysłowice
 24. Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Mieszkańców Mysłowic "Moje Miasto"
Powrót 

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl